Δραστηριοποιούμε με ακεραιότητα και πλήρη υπευθυνότητα.

Αγκαλιάζουμε την ανατροφοδότηση και αναζητούμε ευκαιρίες για βελτίωση και διαφορετικά πράγματα.

Προσπαθούμε να επιτύχουμε αριστεία σε όλα όσα κάνουμε.

Εργαζόμαστε για την οικοδόμηση μακροπρόθεσμων κερδοφόρων σχέσεων.

Μας ενδιαφέρει τους πελάτες μας και είναι ενωμένοι στην επιθυμία μας να πετύχουμε.

30 +

Χρονια ΠΕΙΡΑΣ

Το ταξίδι της Global μέχρι τώρα

Global Consultants Group εξυπηρετεί πελάτες όλων των μεγεθών και από όλους τους κλάδους, από μικρές εκκινήσεις μέχρι μεγάλες πολυεθνικές. Η διατήρηση της οντότητας πελατών μας ήταν μεγαλύτερη από το 96% κατά τα έτη 2010-2019.

 

Οι υπηρεσίες μας μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες, είτε είναι στην εγχώρια αγορά τους, είτε εισέρχονται σε μια νέα χώρα είτε χρειάζονται υποστήριξη για την απλούστευση των υφιστάμενων λειτουργιών. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την Εταιρεία Δημιουργίας και Διοίκησης, Υπηρεσίες αναδημοσίευσης εταιρειών, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διαχείρηση, Μητρώο ΦΠΑ και Αναφορές, Συμβουλευτική και Πληροφόρηση, Υπηρεσίες Μισθοδοσίας, Ελεγκτικές και Οικονομικές Αναφορές, Κύπρος και Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός, Επιχειρηματικές και Οικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Τραπεζικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Διεθνών Καταπιστευμάτων Κύπρου, Υπηρεσίες Επενδυτικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Νέες νεοσύστατες εταιρείες, Ναυτιλιακές Εταιρείες, Διεθνείς Υπηρεσίες Μετανάστευσης και Φυσικοποίησης, Διαρθρώσεις Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Κυπριακές Απαίτηση Αδειών, Σύστημα Μισθώσεων ΦΠΑ Σκαφών στην Κύπρο, ΦΠΑ Ιδιωτικά Αεροσκάφη. Παρέχουμε επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής και υπηρεσίες αυτοματοποίησης μέσω του εξειδικευμένου τμήματος πληροφορικής μας.

Global Consultants Group είναι ο παγκόσμιος ειδικός που καταλαβαίνει τις τοπικές ανάγκες.

Τι μας κάνει διαφορετικούς;

Βασισμένοι στη χώρα, οι τοπικοί μας ειδικοί κατανοούν την τοπική αγορά και όλες τις σχετικές νομικές, οικονομικές και κανονιστικές απαιτήσεις συμμόρφωσης.

Μπορούμε να προσφέρουμε μια ατομική και προσαρμοσμένη υπηρεσία που είναι κλιμακωτή σύμφωνα με τις επιχειρηματικές ανάγκες και τιμολογείται σε οποιοδήποτε νόμισμα ή τοποθεσία που προτιμά ο πελάτης.

Η τοπική μας παρουσία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να υιοθετούν μια ευέλικτη προσέγγιση και να μπαίνουν σε νέες αγορές πιο γρήγορα από ό, τι ο ανταγωνισμός.

Έχουμε υιοθετήσει μια προσέγγιση με γνώμονα την εξυπηρέτηση με τα πιο αποδοτικά και ανταγωνιστικά τέλη.

EnglishGreekChinese (Simplified)RussianArabicFrenchItalian